Talks

Nu kan du boka mig som föreläsare, helt gratis! Som en del av Sida:s Alumniprogram föreläser jag om utvecklingen i världen, svenskt utvecklingssamarbete och utvecklingsarbete i konfliktdrabbade länder. Föreläsningarna vänder sig till alla grupper som är intresserade. Innehåll och nivå av interaktion anpassas efter målgrupp. Föredragsvis håller ni till i Uppsala/Stockholm eller i Tranås med omnejd. Låter det spännande? Läs mer nedan.

 

Hur kommer det sig att världens post-konfliktländer ännu inte har uppnått ett enda av milleniemålen? Vad är det som gör att länder som har gått igenom krig har betydligt svårare att minska spädbarnsdödligheten, bekämpa malaria eller bygga skolor? Under mina workshops utforskar jag just utvecklingsrelaterade frågor i krigsdrabbade länder. Jag har färska erfarenheter från Sydafrika, Moçambique och Timor-Leste, och pratar även gärna om mina erfarenheter på Tahrirtorget i Kario under arabiska våren.

 

Under min tid i Sydafrika gjorde jag en fältstudie om våld i Sydafrika efter fredsavtalet 1994. Genom att göra intervjuer i tre mindre samhällen i KwaZulu-Natal-provinsen ville jag försöka förklara hur det kom sig att politiskt våld förekom i Sydafrika trots freden. Samtidigt lärde jag mig väldigt mycket om vilka svårigheter, och möjligheter, människorna i dessa samhällen står inför. Jag kommer aldrig glömma Sanele, som trots att hans bror mördats under våldsamheterna, idag arbetar med att starta en pappagrupp för att få män att ta större ansvar i hemmet.