Mailen som förgyller vardagen

18 Sep Mailen som förgyller vardagen

Ibland får en mail som en kan leva på länge. Ett exempel på ett sådant trillade ner i min inbox häromveckan och kom från en elev som jag träffades när jag föreläste om försoning i Sydafrika på Holavedsgymnasiet i Tranås i mars. Med hennes tillåtelse publicerar jag mailet nedan:

Hej. Mitt namn är Lena och jag läser mitt sista år på samhällsvetenskapliga linjen på Holavedsgymnasiet i Tranås. Jag går alltså i en av de klasser som du besökte under föregående läsår. Orsaken till detta mejl kan sammanfattas relativt kort och koncist, även om det egentligen inte är min starka sida: jag vill tacka dig. Både för inspirationen och för de välbehövliga tankeställarna som du legat till grund för.

Jag hörde att ditt årliga besök på skolan inträffade i måndags, samtidigt som jag infann mig på helt andra ställen, och därav uteblev min chans att tacka dig personligen. Men jag hoppas att du, i och med detta meddelande, ändå förstår vidden av vad dina besök på skolan kan bidra till. Det finns onekligen alltid människor som är i behov av att få sina framtidsplaner och prioriteringar omprövade. Det behöver vi väl alla ibland.

Slutligen så vill jag åter igen tacka för inspirationen, men även ursäkta för mitt stundvis röriga sätt att uttrycka min tacksamhet på. Jag skyller det på stundens ingivelse i kombination med kopiösa mängder koffein. För övrigt så önskar jag dig en utomordentligt fin dag.

Vänliga hälsningar, Lena.

Stort tack till dig Lena för ditt mail, det gjorde min vecka! Och jag hoppas på att du gör något med ditt skrivande, du har ett väldigt moget språk!

PS: Vill man också boka en föreläsning med mig så kan man göra det på Sida Alumni.